Interaktivní průvodce

Vyberte typ subjektu, který nejvíce odpovídá vašemu užívání nemovitosti nebo objektu jež používáte k podnikání. Interaktivní průvodce obsahuje běžně předepsané revizní kontroly pro různé typy subjektů.

Pokud používáte speciální zařízení nebo účel užití objektu, zkontrolujte povinnosti také u výrobce zařízení a v legislativě.