Jaké jsou vaše povinnosti

Máte přehled, jaké povinné revizní kontroly vám ukládá současná legislativa? Jak často a proč máte provádět konkrétní revizní kontroly? Pokusíme se tuto hádanku rozluštit.

Množství a typy revizních kontrol a pravidelných kontrol závisí na tom, jak je vybaven váš objekt a co používáte za technologie a zařízení. Záleží také, jakým způsobem objekt a zařízení využíváte.

Pronajímatelé mají jiné povinnosti dané legislativou než fyzické osoby, jež využívají svůj objekt pouze pro vlastní bydlení. Jiné povinnosti mají podnikatelé, jež v objektu provozují obchodní činnost.

Fyzické osoby

Jako fyzická osoba, jež využívá svůj objekt pouze pro své vlastní bydlení a neprovozuje v něm žádnou výdělečnou činnost máte nejméně povinných revizních kontrol. Legislativa vám ukládá většinou pouze udržovat zařízení v technicky způsobilém stavu. Jakým způsobem toto doložíte v případě škodné události, záleží na vás.

Zkontrolovat mé povinnosti

Pronajímatelé

Jako pronajímatelé objektu vám legislativa nařizuje řadu povinných revizních kontrol v závislosti na využitých technologiích v objektu. Tyto revizní kontroly je třeba dělat pravidelně a stále mít aktuální revizní zprávy uschované pro případ kontroly nebo nehody. Chráníte se tím před postihem za porušení zákonných nařízení i proti argumentu pojišťovny, při plnění pojistné události.

Zkontrolovat mé povinnosti

Podnikatelé

Jako podnikatelé máte nařízených nejvíce povinných revizních kontrol, které musíte dodržet. Máte povinnost udržovat veškeré technické zařízení v technicky způsobilém stavu a můžete být kontrolováni úřady a sankcionováni za nedodržení.

Počet a typy revizních kontrol závisí na typu podnikání, vybavení vašeho provozu a zařízení objektu. Některé revizní kontroly vám předepisuje platná legislativa, jiné samotní výrobci zařízení, jež využíváte pro svou obchodní činnost.

Jste zodpovědní za dodržení legislativy a za bezpečný stav všech zařízení, jež používáte vy nebo vaši zaměstnanci. Opomenutí revizních kontrol je sankcionováno v řádech statisíců.

Zkontrolovat mé povinnosti