Interaktivní průvodce

Majitelé bytových domů a společenství vlastníků má povinnost ze zákona provádět pravidelné revize na vybraných technických zařízeních domu. Odpovědností majitele domu nebo vedení SVJ je bezpečný provoz všech technických zařízení v domě. V případě porušení této povinnosti může kontrolní orgán uložit pokutu. V případě vzniklé škody jde vina za zodpovědnou osobou.

Níže uvedené povinnosti zahrnují nejběžnější zařízení provozované v běžném nájemním domě. Nejedná se o vyčerpávající seznam. V případě technických zařízení, zde nezahrnutých, je nutné zjistit způsob údržby a revizí z předpisů výrobce a z platné legislativy.

Pro bytový dům máte platné tyto kontroly
0x Dobrovolné9x Doporučené34x Nařízené

Topná zařízení

Spalinové cesty
Kotel na tuhá paliva

Kotle připojené k teplovodní soustavě o výkonu od 10kW do 300kW. Včetně krbových vložek a kamen s výměníkem.

Kontrola každé 3 roky Nařízené

Plynová zařízení

Plynové spotřebiče
Plynová kotelna

Pouze pokud platí, že jednotlivé kotle 50kW a více nebo součet výkonu nad 100kW.

Kontrola každý 1 rok Nařízené
Revizní kontrola každé 3 roky Nařízené

Požární zařízení

Přenosné hasicí přístroje
Hydranty

Revize provozuschopnosti každý 1 rok Nařízené
Revize tlakování hadic každých 5 let Nařízené
Elektronická požární signalizace

Zkouška ústředny každý 1 měsíc Nařízené
Zkouška systému každých 6 měsíců Nařízené
Revizní kontrola každý 1 rok Nařízené
Nouzové osvětlení

Kontrola centrálního napájení Nařízené
Pokud je instalováno je nutná denní vizuální kontrola.
Kontrola provozuschopnosti každý 1 měsíc Nařízené
Revizní kontrola každý 1 rok Nařízené
Požární větrání

Revizní kontrola každý 1 rok Nařízené
Hasicí zařízení

Revizní kontrola každý 1 rok Nařízené
Autonomní požární detektory

Test funkce každý 1 měsíc Doporučené
Zkouška hlásiče každých 6 měsíců Nařízené
Revizní kontrola každý 1 rok Nařízené

Elektrická zařízení

Elektroinstalace
Hromosvody

Hromosvody realizované před rokem 2009 podle starší normy mají periodu revizních kontrol 5 let.

Kontrola hromosvodu každé 2 roky Nařízené
Revize hromosvodu každé 4 roky Nařízené
Elektrická zařízení venkovní

Elektrická zařízení nepřipevněná používaná pro venkovní činnost. Třída ochrany I. II. a III.

Revize zařízení I. ruční a prodlužovací každé 3 měsíce Doporučené
Revize ostatních zařízení každých 6 měsíců Doporučené
Revize zařízení II/III. ruční a prodlužovací každých 6 měsíců Doporučené
Elektrická zařízení řemeslná

Elektrická zařízení nepřipevněná používaná v průmyslu nebo pro řemeslnou činnost. Třída ochrany I. II. a III.

Revize zařízení I. ruční a prodlužovací každých 6 měsíců Doporučené
Revize zařízení II/III. ruční a prodlužovací každý 1 rok Doporučené
Revize ostatních zařízení každé 2 roky Doporučené
Elektrická zařízení administrativní

Elektrická zařízení nepřipevněná používaná pro administrativní činnost nebo ve veřejném prostoru. Třída ochrany I. II. a III.

Revize zařízení ruční a prodlužovací každý 1 rok Doporučené
Revize ostatních zařízení každé 2 roky Doporučené

Tlaková zařízení

Stabilní nádoby

Zdvihací zařízení

Výtahy

Nezapomeňte na vaše revizní kontroly

Chci zvýšit bezpečnost svého domova a začít si zdarma hlídat pravidelné revize svých spotřebičů.