Proč dělat revize spotřebičů

Pravidelné revize spotřebičů zajistí mnohonásobně větší bezpečnost vaší domácnosti a vašich blízkých než v případě jejich zanedbání. Revize zajistí včasné odhalení vznikající závady nebo podmínek, které povedou k porouchání spotřebiče. V mnoha případech i k vytvoření velmi nebezpečné situace jako je únik plynu nebo vznik požáru.

Platná legislativa nařizuje provádět revize na vybraných spotřebičích a technických systémech. Snaží se tím přimět majitele objektů a jejich uživatele k zajištění bezpečnosti. Z neplnění legislativních nařízení mohou vzniknout i právní postihy v případě, že dojde ke škodě na majetku nebo zdraví. Takovou odpovědnost nese provozovatel spotřebiče nebo majitel objektu.

Pokud máte pojištěnou domácnost nebo nemovitost, je nutné počítat s tím, že pojišťovna bude v případě likvidace škodní události vyžadovat předložení platné revize provedené před škodnou událostí. V případě, že ji nebudete mít, odmítne většinou pojišťovna plnit nebo plnění zkrátí.

Bezpečnější domov
Delší životnost spotřebičů

Kdy jste naposled provedli údržbu vašich spotřebičů? Nebo čekáte až na vážnou závadu?

Pravidelná revize zajistí včasné odhalení fatálních poruch. Tím je zajištěna včasná oprava a údržba spotřebiče. A správně udržovaný spotřebič má delší životnost a často i ekonomičtější provoz. Náklady na revize se vám tímto způsobem mohou u spousty spotřebičů vrátit a v některých případech i vyplatit.

Splnění legislativy

Jste si jisti, že dodržujete platnou legislativu a neohrožujte své okolí zanedbanými spotřebiči?

Platná legislativa předepisuje povinné revize jejich periodu a subjekty, na které se vztahuje. Zjistěte, zdali se na vás také nevztahují povinnosti, provádět pravidelné revize. Dříve než dojde k závažné nehodě a vaší trestní zodpovědnosti za nedodržování legislativních nařízení.

Plnění pojistky

Máte revize, které by jste předložili vaší pojišťovně v případě škodné události nebo jí tím pomáháte snížit plnění?

V případě vzniklé škody je většina z nás pojištěna a spoléhá na toto pojištění jako na jistotu, kterou má. Bohužel uzavřením pojistky nekončí vaše povinnosti. Pojistné podmínky obsahují povinnosti, které musí pojistník plnit a mezi nimi je i dodržovat legislativní nařízení a podle něj provádět veškeré revize spotřebičů a technických systémů. Pokud tak nečiní, jedná se o nedodržení podmínek pojistné smlouvy. To vede ke krácení nebo odmítnutí výplaty pojistného plnění.

Ohlídejte si revize pro vaše spotřebiče

Chci zvýšit bezpečnost svého domova a začít si zdarma hlídat pravidelné revize svých spotřebičů.