Interaktivní průvodce

Fyzické osoby vlastnící byt nebo rodinný dům užívaný pro vlastní bydlení mají povinnost ze zákona provádět některé pravidelné revize na vybraných technických zařízeních domu. Většina kontrol a revizí pro fyzické osoby není nařízena. Je však nutné vzít v potaz odpovědnost majitele za provozované zařízení a požadavek občanského zákona o počínání si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku a životním prostředí.

Majitel zařízení vždy prokazuje v případě havárie a způsobené škody, že provozoval zařízení dle pokynů výrobce a dle platných předpisů prováděl dostatečnou údržbu technického zařízení.

Níže uvedené povinnosti zahrnují nejběžnější zařízení provozované v běžném rodinném domě. Nejedná se o vyčerpávající seznam. Některé zařízení v domě nemusí být instalovány a tím ani kontrolovány. V případě technických zařízení zde nezahrnutých je nutné zjistit způsob údržby a revizí z předpisů výrobce a z platné legislativy.

Pro rodinný dům máte platné tyto kontroly
10x Dobrovolné10x Doporučené7x Nařízené

Topná zařízení

Spalinové cesty
Kotel na tuhá paliva

Kotle připojené k teplovodní soustavě o výkonu od 10kW do 300kW. Včetně krbových vložek a kamen s výměníkem.

Kontrola každé 3 roky Nařízené

Plynová zařízení

Plynové spotřebiče

Požární zařízení

Přenosné hasicí přístroje
Elektronická požární signalizace

Zkouška systému každých 6 měsíců Dobrovolné
Revizní kontrola každý 1 rok Doporučené
Autonomní požární detektory

Test funkce každý 1 měsíc Doporučené
Revizní kontrola každý 1 rok Doporučené

Elektrická zařízení

Elektroinstalace
Hromosvody

Hromosvody realizované před rokem 2009 podle starší normy mají periodu revizních kontrol 5 let.

Kontrola hromosvodu každé 2 roky Doporučené
Revize hromosvodu každé 4 roky Doporučené
Elektrická zařízení venkovní

Elektrická zařízení nepřipevněná používaná pro venkovní činnost. Třída ochrany I. II. a III.

Revize zařízení I. ruční a prodlužovací každé 3 měsíce Dobrovolné
Revize zařízení II/III. ruční a prodlužovací každých 6 měsíců Dobrovolné
Revize ostatních zařízení každých 6 měsíců Dobrovolné
Elektrická zařízení řemeslná

Elektrická zařízení nepřipevněná používaná v průmyslu nebo pro řemeslnou činnost. Třída ochrany I. II. a III.

Revize zařízení I. ruční a prodlužovací každých 6 měsíců Dobrovolné
Revize zařízení II/III. ruční a prodlužovací každý 1 rok Dobrovolné
Revize ostatních zařízení každé 2 roky Dobrovolné
Elektrická zařízení administrativní

Elektrická zařízení nepřipevněná používaná pro administrativní činnost nebo ve veřejném prostoru. Třída ochrany I. II. a III.

Revize zařízení ruční a prodlužovací každý 1 rok Dobrovolné
Revize ostatních zařízení každé 2 roky Dobrovolné

Tlaková zařízení

Stabilní nádoby

Nezapomeňte na vaše revizní kontroly

Chci zvýšit bezpečnost svého domova a začít si zdarma hlídat pravidelné revize svých spotřebičů.